ICOM Lietuva Valdyba

ICOM Lietuva pirmininkė – dr. Jolanta Karpavičienė – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

ICOM Lietuva valdyba:

dr. Rūta Kačkutė – Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė;

dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė – Lietuvos dailės muziejaus Palangos gintaro muziejaus tyrėja – rinkinio kuratorė;

Daina Kamarauskienė – Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja administracijai ir muziejinei veiklai;

dr. Povilas Blaževičius – Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Archeologijos grupės administratorius – vyresnysis muziejininkas;