Projektai

SUSITIKIMAI ŠVEDIJOJE

Tarptautinė organizacija “Kultūros paveldas be sienų” (“Cultural Heritage without Borders”) 2013 m. birželio 15-19 d. organizavo darbinį muziejų atstovų susitikimą Stokholme, kurio metu buvo aptariami muziejų ekspozicijų planavimo, rengimo ir vertinimo klausimai, muziejų valdymo aspektai, pristatomos Švedijos muziejų veiklos planavimo, komunikacijos, lankytojų aptarnavimo, rinkinių saugojimo ir pristatymo visuomenei strategijos bei išskirtos prioritetinės sritys, kuriose ateityje galėtų bendradarbiauti Lietuvos, Švedijos ir Baltarusijos muziejai.

Buvo aplankyti Karališkasis Arsenalas, kuriame šiuo metu veikia paroda “Karalienė Kristina”. Susitikimo dalyvius pasitiko  ir muziejaus veiklas pristatė muziejaus direktorė Malin Grundberg. Vėliau vyko teminė ekskursija po veikiančią parodą, kurios metu buvo pristatyta parodos koncepcija ir teminis planas, edukacinės veiklos.

Vasa muziejuje, kuriame taip pat apsilankė susitikimo dalyviai, buvo pristatyta ekspozicija bei muziejaus veiklos tęstinumo perspektyvos.

2013 m. birželio 16 d. apsilankyta A.Strinbergo muziejuje, kurio istoriją, ekspozicijas bei dabartinę memorialinių muziejų situaciją Švedijoje pristatė muziejaus direktorius S.Bohman.

Švedijos armijos muziejuje įvyko susitikimas su muziejaus administracija. Šio susitikimo metu buvo aptartos esminės muziejaus veiklos kryptys, planuojami tarptautiniai projektai. Teminės ekskursijos po muziejų metu buvo pristatyta pačios ekspozicijos rengimo metodika.

2013 m. birželio 17 d. Švedijos istorijos muziejuje vyko seminaras, kurio metu buvo pristatyti muziejaus strateginiai tikslai bei uždaviniai, unikalus muziejaus vykdomas projektas dėl lygčių lygių galimybių principų taikymo muziejuose, muziejaus vykdomos mokslinių tyrimų kryptys. Apsilankyta muziejaus ekspoazicijoje “Švedijos istorja”. Taip pat, pristatyta muziejaus edukacinė veikla. Diskusijų metu buvo aptarti ekspozicijų rengimo ir vertinimo klausimai.

2013 m. birželio 18 d. apsilankyta Upsaloje esančiame Gustavianum muziejuje, kur vyko interaktyvus seminaras trimis esminėmis temomis: prevencinis konservavimas, muziejų ekspozicijos ir lankytojų tyrimai.

Darbiniame susitikime dalyvavo Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkė Vaiva Lankelienė ir sekretorė Reda Žekienė.

UNESCO ekspertų susitikimas Rio de Žaneire

2012 m. liepos 11-14 d. Rio de Žaneire (Brazilija) vyko UNESCO ekpsertų susitikimas dėl muziejų ir jų rinkinių apsaugos ir pristatymo visuomenei. Lietuvai šiame susitikime atstovavo Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus valdybos pirmininkė V.Lankelienė.

Pagrindinis susitikimo tikslas – pateikti galimų muziejų ir jų rinkinių apsaugos ginkluoto konflikto bei pristatymo visuomenei taikos metu modelių įvertinimą UNESCO Vykdomajai tarybai.

Trumpas UNESCO ekspertų susitikimo pristatymas lietuvių kalba čia.

UNESCO ekspertų rekomendacijos čia.

Pasirinktų koncepcijų apibrėžtys čia.

IBRAM koncepcija čia.

1998 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo UNESCO kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu konvenciją, priimtą 1954 m. gegužės 14 d. Hagoje bei jos Pirmąjį protokolą. 2001 m. lapkričio 13 d. buvo ratifikuotas ir šios konvencijos Antrasis protokolas. Visi šie dokumentai tapo privalomi Lietuvos Respublikai.