ICOM Lietuva

Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) įkurta 1946 m. Šiuo metu tai organizacija vienijanti daugiau kaip 30 000 muziejų profesionalų iš 137 šalių, aktyviai bendradarbiaujanti su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO).

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nacionaliniai komitetai yra pagrindiniai tarpininkai tarp Generalinio sekretoriato ir ICOM narių. Šiuo metu 117 nacionalinių komitetų visame pasaulyje užtikrina, kad organizcijos interesai būtų tinkamai atstovaujami jų šalyse. Taip pat, nacionaliniai komitetai atstovauja savo narius Tarptautinėje muziejų taryboje (ICOM) bei dalyvauja įgyvendinant įvairias organizacijos programas.

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinis komitetas – savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti muziejus (institucijas) ir muziejų specialistus, atstovaujanti ICOM interesus Lietuvoje, siekianti tinkamai įgyvendinti Tarptautinės muziejų tarybos tikslus bei programas Lietuvoje.

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinis komitetas įkurtas 1996 m.. Pagrindinis jo tikslas – skatinti Lietuvos muziejininkų bendradarbiavimą, savitarpio paramą, plėtoti jų profesinius ryšius su Tarptautine muziejų taryba, jos Tarptautiniais ir Nacionaliniais komitetais bei kitomis organizacijomis susijusiomis su muziejais ir muziejinėmis profesijomis.

Pagrindiniai Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinio komiteto uždaviniai yra:

1. propaguoti ICOM narystę tarp savo šalies muziejų ir jų darbuotojų;

2. remti ir aiškinti Tarptautinės muziejų tarybos tikslus ir siekius, skleisti jos idėjas Lietuvos muziejų darbuotojų tarpe;

3. teikti pagalbą realizuojant Tarptautinės muziejų tarybos programas;

4. tarpininkauti ICOM Lietuva narių ir Tarptautinės muziejų tarybos bendradarbiavimui;

5. atstovauti ICOM Lietuva narių interesus Tarptautinės muziejų tarybos Vykdomojoje taryboje;

6. dalyvauti Lietuvos muziejų specialistų bendros veiklos programose;

7. atstovauti ir rūpintis Lietuvos muziejų specialistų interesais Lietuvos valstybinėse ir privačiose įstaigose bei visuomeninėse organizacijose.

8. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguojant ICOM Lietuva tikslą ir uždavinius.

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus įstatai.