ICOM Lietuva

Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) įkurta 1946 m. Dabar ši organizacija vienija daugiau kaip 45 000 muziejų profesionalų iš 138 šalių, aktyviai bendradarbiauja su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO).

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nacionaliniai komitetai yra pagrindiniai tarpininkai tarp Generalinio sekretoriato ir ICOM narių. Šiuo metu 118 nacionalinių komitetų visame pasaulyje užtikrina, kad organizacijos interesams būtų tinkamai atstovaujama jų šalyse. Nacionaliniai komitetai atstovauja savo nariams Tarptautinėje muziejų taryboje (ICOM) bei dalyvauja įgyvendinant įvairias organizacijos programas.

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinis komitetas – savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti muziejus (institucijas) ir muziejų specialistus, atstovaujanti ICOM interesams Lietuvoje, siekianti tinkamai įgyvendinti Tarptautinės muziejų tarybos tikslus bei programas Lietuvoje.

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinis komitetas įkurtas 1996 m. Pagrindinis jo tikslas – skatinti Lietuvos muziejininkų bendradarbiavimą, savitarpio paramą, plėtoti jų profesinius ryšius su Tarptautine muziejų taryba, jos Tarptautiniais ir Nacionaliniais komitetais bei kitomis organizacijomis, susijusiomis su muziejais ir muziejinėmis profesijomis.

Pagrindiniai Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinio komiteto uždaviniai yra:

1. propaguoti ICOM narystę tarp savo šalies muziejų ir jų darbuotojų;

2. remti ir aiškinti Tarptautinės muziejų tarybos tikslus ir siekius, skleisti jos idėjas tarp Lietuvos muziejų darbuotojų;

3. teikti pagalbą realizuojant Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) programas;

4. tarpininkauti ICOM Lietuva nariams bendradarbiaujant su Tarptautine muziejų taryba (ICOM);

5. atstovauti ICOM Lietuva narių interesams Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Vykdomojoje taryboje;

6. dalyvauti Lietuvos muziejų specialistų bendros veiklos programose;

7. atstovauti Lietuvos muziejų specialistų interesams Lietuvos valstybinėse ir privačiose įstaigose bei visuomeninėse organizacijose.

8. raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguojant ICOM Lietuva tikslą ir uždavinius.

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos skyriaus įstatai.