ICOM Lietuva valdyba

Mieli kolegos ir bičiuliai,

Tarptautinė muziejų taryba (ICOM), veikianti nuo 1946 metų, dabar visame pasaulyje turi beveik 45 000 narių, vienija muziejus, muziejininkystės specialistus ir žinovus iš 138 šalių. Džiaugiamės, kad nuo 1996 m. Lietuva yra šios gausios, atviros, gyvybingos ir svarbios tarptautinės bendrijos dalis. Bendraukime ir dirbkime drauge, ugdykime atsakomybę už Lietuvos istoriją, paveldą, gamtą, stiprinkime mūsų šalies kultūrinę tapatybę, remkimės geriausiomis pasaulio muziejininkystės tradicijomis ir toliau jas puoselėkime bei plėtokime.

Nuoširdžiai,

ICOM Lietuva valdybos pirmininkė – dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė –  Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus Palangos gintaro muziejaus direktorė

ICOM Lietuva valdybos nariai:

Romualdas Adomavičius – Lietuvos jūrų muziejaus direktorės pavaduotojas – vyriausias fondų saugotojas

Dalius Avižinis – Valdovų rūmų muziejaus Rinkinių skyriaus vedėjas

Ieva Cicėnaitė – Lietuvos nacionalinio muziejaus Ekspozicijų ir parodų skyriaus vedėja

dr. Jolanta Skurdauskienė – Žemaičių dailės muziejaus direktoriaus pavaduotoja