Naudingos nuorodos

Tarptautinė muziejų taryba (ICOM) – http://icom.museum/

Lietuvos muziejų asociacija (www.museums.lt)

Europos muziejų organizacijų tinklas (Network of European Museum Organizations, NEMO) – www.ne-mo.org/

Tinklaraščiai apie muziejus ir ne tik:

Edukacinės programos – http://edukacinesprogramos.blogr.lt

Nenuobodus muziejus – http://edma1.blogas.lt/tag/nenuobodus-muziejus

Museums Planning – http://museumplanner.org/

Museum Strategy – http://www.museumstrategyblog.com/

Audience Research – http://amarclk.blogspot.com/

Ideum – http://ideum.com/blog/

Exhibit Files – http://www.exhibitfiles.org/blog/

Interneto svetainės:

Museum 3.0 – http://museum3.org/

LEM projektas – http://www.lemproject.eu/

UNESCO Rekomendacijos dėl muziejų ir kolekcijų apsaugos ir populiarinimo, jų įvairovės ir visuomeninio vaidmens

Shenzen Declaration on Museums and Collections