Narystės privalumai

Yra trys puikios priežastys tapti Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariais

 1. BŪTI TARPTAUTINĖS MUZIEJŲ BENDRUOMENĖS DALIMI
 • prisijungti prie 20 000 pasaulio muziejų ir 30 000 muziejų profesionalų;
 • vykti į bet kurią iš 200 kasmet vykstančių Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) konferencijų bei dalyvauti kas trejus metus vykstančioje Generalinėje konferencijoje;
 • skleisti informaciją Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) narių tarpe apie savo organizuojamus renginius bei kitas muziejuose vykdomas veiklas;
 • plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su muziejais iš viso pasaulio;
 1. ĮSITRAUKTI Į TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ VEIKLAS
 • kryptingai formuoti teigiamą muziejaus darbuotojoįvaizdį;
 • plėtojant muziejų veiklą tik laikantis muziejaus etikos principų bei veiklos standartų;
 • prisijungti prie kovos prieš nelegalią prekybą kultūros vertybėmis;
 • organizuoti įvairias muziejinės veiklos akcijas tarptautiniu mastu;
 1. ĮGYTI NAUJŲ IR NAUDINGŲ PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ
 • nemokamai gauti ir susipažinti su Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) naujienomis, žurnalais, kita medžiaga;
 • gauti prieigą prie daugiau kaip 2000 Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nacionalinių ir tarptautinių komitetų publikacijų.
 • dalyvauti bet kurio iš 31 Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) tarptautinio komiteto veikloje;
 • dalyvauti muziejų profesionalų diskusijose naudojantis ICOM-WIPO tarpininkavimo procedūra;

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) kortelė – galimybė nemokamai lankyti visus pasaulio muziejus, nemokamai dalyvauti visuose partnerių organizuojamuose renginiuose, naudotis lengvatomis muziejų parduotuvėse bei įsigyjant muziejų leidinius.