Kaip tapti nariu?

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, ne jaunesni nei 18 metų, dirbantys Lietuvos muziejuose ar įstaigose, prilyginamose muziejams, į pensiją išėję šių įstaigų ar muziejų darbuotojai, studentai, studijuojantys muzeologiją.

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariais negali būti asmuo ar įstaiga (taip pat ir jos darbuotojai), kurie prekiauja (perka ir parduoda siekdami pelno) kultūros vertybėmis, tarp jų meno kūriniais ir gamtos bei mokslo objektais. Tokie pat apribojimai taikomi asmenims ar įstaigoms, užsiimantiems veikla, galinčia kelti interesų konfliktus.

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai gali būti individualūs, instituciniai, asocijuoti, rėmėjai, garbės nariai, studentai:

a. Individualūs nariai – muziejininkai, dirbantys visą ar ne pilną darbo dieną, išėję į pensiją muziejininkai, kiti asmenys, kurių patyrimas ar profesinė veikla yra reikšmingi Tarptautinei muziejų tarybai (ICOM) ar jos įgyvendinamoms programoms.

b. Instituciniai nariai – muziejai ar kitos įstaigos, atitinkančios muziejaus apibrėžimą arba muziejus valdančios ar jiems pavaldžios organizacijos.

c. Nariai rėmėjai – individualūs nariai, kurie nėra muziejininkai, tačiau nori prisidėti prie Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) veiklos dėl savo domėjimosi muziejų veikla ir jų tarptautiniu bendradarbiavimu.

d. Garbės nariai – individualūs nariai, kurių indėlis į muziejininkystės plėtrą ir Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) veiklą yra pripažįstama muziejininkų tarpe.

e. Studentai – studijuojantys muzeologiją ir su muziejine veikla susijusias disciplinas Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Visi asmenys ar įstaigos, norintys tapti Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariais pateikia užpildytą nustatytos formos narystės anketą valdybai.

Užpildytą ir pasirašytą anketą išsiųsti Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionaliniam komitetui el.paštu: icomlietuva@gmail.com

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinio komiteto valdyba, apsvarsčius prašymus, priima sprendimą juos patenkinti ar atmesti, o apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją.

Sumokėjęs nustatytą kasmetinį nario mokestį, naujai priimtas narys įgyja visas nario teises, gauna nario kortelę bei metinį lipduką.

Anketos:

Individualaus nario anketa

Institucinio nario anketa